18/10/2023

Subvenció Rebuda SAM- Cooperació. Diputació de Tarragona


Per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions

S'ha rebut per part de la Diputacio de Tarragona la subvenció SAM-Cooperació següent:

Subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023.

            Reparació quadre maniobres pou d’aigua per actes vandàlics

                 Pressupost: 6.279,15€

                 % concedit:  95%

                 Import Concedit: 4.788,36€


Imatge de la noticia
Imatge de la noticia