Publicades les bases per a la gestió del Bar de la piscina per a l'estiu 2024. Consulta l'e-Tauler per a més informació. Presentació fins el 3 de maig de 2024

El contingut d'aquesta pàgina "Espai d'opinió" es responsabilitat única dels redactors de cada contingut.

L'Ajuntament no es fa responsable dels continguts ni les opinions expressades en aquest espai.

Opinió de prova

Data publicació: 4 març de 2024

Autor: Francesc Mateu, editor

Aquest artícle es de prova

Resposta de prova

Data publicació: 4 març de 2024

Autor: Francesc Mateu, Regidor

Aquest artícle es una prova de resposta

Resposta de prova 2

Data publicació: 4 març de 2024

Autor: Francesc editor

Article de resposta 2 de prova