09/05/2024

Pre-Inscripcions Llar d'Infants Alió Curs 2024-25


Comença el procés de preinscripció per a la LLAR curs 2024-2025.

Informem que comença el procés de preinscripció per a la LLAR per al curs 2024-2025. Hi podran assistir els infants nascuts durant el 2022 i 2023.

La sol·licitud de preinscripció es pot passar a buscar per l’escola i presentar-la emplenada adjuntant la següent documentació:

  • Llibre de família, certificació electrònica de la inscripció de naixement o altres documents relatius a la filiació.
  • DNI del pare, mare o tutor. Si la persona sol·licitant és estrangera, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si es estrangera comunitària li caldrà adjuntar el document d’identitat del país membre de la UE.
  • DNI de l’alumne, si en té.
  • Targeta sanitària individual (TSI).
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de la vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ:  8 al 21 de maig
PERÍODE DE MATRÍCULA:         17 al 25 de juny


La quota dels alumnes matriculats a I2 (nascuts any 2022), es gratuïta per a les famílies.

El curs 2024-2025 començarà el 9 de setembre de 2024 i acabarà el 20 de juny de 2025.

 

HORARIS QUE S’OFEREIXEN:

-    MATÍ:                de 08:45 a 12:00 h 
-    TARDA:            de 15:00 a 17:00 h 

Hi ha servei de menjador a migdia de 12:00 a 15:00.
 

Per a més informació podeu contactar amb l'Escola:

Escola La Barquera Alió
Carrer Marià Fortuny s/n
43813 Alió
Tel. 977 613006 
e3000226@xtec.cat


Més informació: https://www.alio.cat/serveis/educacio/

Imatge de la noticia