Ajuntament

Responsable del tractament El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament d'Alió, amb seu al carrer Jaume I, 7 43813 Alió. Telèfon: 977601926. Correu electrònic: aj.alio@altanet.org. Finalitat La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que ...
PAM
Subscriure a