Regidories

 

Francisco Jofré Vallvé, Alcalde President


 

Àrea d’Urbanisme i Obres públiques:

Neus Ventura Batalla i Elena Aluja Moix.


Àrea de Benestar Social i Sanitat:

Gemma Plana Civit i Josep Mateu Pérez.


Àrea d’Economia, Hisenda i Patrimoni:

Elena Aluja Moix  i  Josep Ma. Pastor Pardo.


Àrea d’Ensenyament: 

Josep Mateu Pérez, Gemma Plana Civit i José Miguel Sorroche Galera.


Àrea d’Esports, Cultura i Joventut:

Elena Aluja Moix, Neus Ventura Batalla, Josep Mateu Pérez, Josep Maria Pastor Pardo i José Miguel Sorroche Galera.


Àrea de Serveis i Personal:

Neus Ventura Batalla i Gemma Plana Civit.


Àrea de Promoció, Informació i Turisme: 

Elena Aluja Moix i Josep Mateu Pérez.


Àrea d’Indústria i Medi Ambient: 

Neus Ventura Batalla i José Miguel Sorroche Galera.