Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

 

Junts per Alió - CM

Sr.  Francisco Jofré Vallvé , Alcalde president.

Sra. Neus Ventura Batalla , 1ª Tinent d'alcalde

Sra. Elena Aluja Moix ,  2ª Tinent d'alcalde

Sra. Mireia Rafí Català

Sr.  Francesc Mateu Pérez

 

En comú Podem - ECPA-C 

Sra. Maria del Carmen Cámara Rosero

Sra. Ariadna Carbonero Tort