Calendari del contribuent

CALENDARI FISCAL
INFORMACIÓ DE PAGAMENT

Terminis de pagament 2023
IBI URBANA 30/06/2023 - 31/08/2023
IBI RÚSTICA 30/06/2023 - 31/08/2023
IAE 28/07/2023 - 29/09/2023
IVTM (vehicles) 31/03/2023 - 31/05/2023
ESCOMBRARIES 28/04/2023 - 30/06/2023
TAXA CLAVEGUERAM 28/04/2023 - 30/06/2023
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 28/04/2023 - 30/06/2023
28/07/2023 - 29/09/2023
27/10/2023 - 29/12/2023
29/01/2024 - 29/03/2024
TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI 28/04/2023 - 30/06/2023

Horaris de pagament:

Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h

Lloc de pagament:
BASE Gestió d'ingressos Locals

Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488

Formes de pagament:

  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.

  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.<
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.