Centres de culte

Parròquia de Sant Bartomeu

Adreça: Pl. Bartomeu, s/n Baixos 43813 Alió
 
Mossèn: Albert Fortuny Llaveria
 
Telèfon:
 
Horari misses: Els diumenges a les 13:00h
 
Horari parròquia: Els dimecres a la tarda