Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

 

Junts per Alió

 

Sr.  Francisco Jofré Vallvé , Alcalde president.

Sra. Neus Ventura Batalla , 1ª Tinent d'alcalde

Sra. Elena Aluja Moix ,  2ª Tinent d'alcalde

Sr.  Josep Mateu Pérez

Sr.  Josep Mª Pastor Pardo

Sra. Gemma Plana Civit

Sr. Jose Miguel Sorroche Galera