Història

S´han trobat restes d' assentament humà anteriors al període romà (probablement ibers) i també restes d´un jaciment romà, la qual cosa fa pensar que en aquella època Alió era una vil.la romana de les moltes que hi havia escampades pel Camp de Tarragona.
 
L´any 1154, s´esmenta ja l´església d´Alió en una butlla papal, i el 1165, Berenguer de Queralt deixa en testament a la seva filla Sibil·la el castell d´Alió, entre d´altres.
 
L´any 1174, l´arquebisbe Guillem de Torroja donà el lloc a Ponç de Bruguera per a la seva repoblació. En l´esmentada donació no hi figura el castell, a propietat de la família Queralt. El 1207, l´arquebisbe Ramon de Rocabertí comprà a Ponç d´Alió, fill de Ponç de Bruguera, (que havia canviat el cognom pel del poble), la meitat del terme. Més tard, en morir Ponç d´Alió, l´arquebisbat comprà l´altra meitat del terme a la seva vídua, i el castell d´Alió va restar al marge d´aquestes transaccions.

La propietat i el dret del castell passà als comtes de Peralada.

L´església arrodoneix la possessió d'aquest indret, l´any 1213, quan el rei Pere I cedeix definitivament els drets i jurisdiccions que tenia damunt del terme.

Alió passà, l´any 1330, a formar part de la Comuna del Camp i, com a membre d´aquesta institució, participà en tots els esdeveniments polítics i bèl·lics que se succeïren al Principat.