Festes

FESTA MAJOR D'HIVERN

Dia    20 de gener

Patró    Sant Sebastià

FESTA MAJOR D'ESTIU

Dia    24 d´agost

Patró    Sant Bartomeu