PAM

Any 2022

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2022 (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 25.000,00 €, i una subvenció de la Línia d’Inversions per les obres del Projecte de Renovació de la xarxa d’aigua potable i de la xarxa d’enllumenat públic a Alió Fase 2 i 5 per un import de 141.378,80 Euros.

 

Any 2021

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2021 (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 25.000,00 Euros.

 

Any 2020

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2020 (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 25.000,00 Euros.

 

Any 2019

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2019 (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 14.854,00 Euros, per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció 5.000,00 Euros i per a les Obres de Millora del patí de l’Escola Pública d’Alió un import de 7.800,00 Euros.

 

Any 2018

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2018 (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 20.000,00 Euros, per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció 10.000,00 Euros i per a les Obres d'ampliació i millora de la pista poliesportiva d’Alió un import de 44.261,00 Euros.

 

Any 2017

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2017 (PAM) una subvenció per al programa de despeses corrents de 52.389,55 Euros, per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció 10.000,00 Euros i per a l'ampliació de l'escola pública d'Alió un import de 45.576,45 Euros.

 

Any 2015

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per a l'anualitat de l'any 2014 una subvenció en el programa de despeses corrents de 42.106,20 Euros per acord del ple de la Diputació de Tarragona del dia 8 de juny de 2015.

 

Any 2014

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per a l'anualitat de l'any 2014 una subvenció en el programa de despeses corrents de 42.106,20 Euros per acord del ple de la Diputació de Tarragona del dia 30 de juliol de 2014.

 

Any 2013

L’Ajuntament d'Alió ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013 per despeses corrents l'import de 42.106,20 Euros segons acord del ple de la Diputació de Tarragona del dia 27 de setembre de 2013, de forma anticipada i provisional, condicionada a l'aprovació per part del govern de la Generalitat.