Calendari del contribuent

Terminis de pagament
IBI URBANA    30/06 - 31/08
IBI RÚSTICA    30/06 - 31/08
IAE    28/07 - 29/09
IVTM (vehicles)    31/03 - 31/05
ESCOMBRARIES    28/04 - 28/06
TAXES - PREUS PÚBLICS    28/04 - 28/06
AIGUA
  • 28/04 - 29/03
  • 28/07 - 29/09
  • 27/10 - 29/12
 
Lloc i horari de pagament
 
El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h

 
Formes de pagament
  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.

  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.